Pavel Kovařík | PR konzultant a kouč

Storytelling

Síla příběhů ve službách PR

Storytelling je přirozený způsob předávání informací

Storytelling je v překladu vyprávění příběhů a v PR hraje vyprávění příběhů zásadní roli.

Storytelling je to, co odlišuje dobré PR od placené reklamy.

Zatímco podstata reklamy je v tom, že si inzerenti za peníze kupují pozornost lidí, PR vypráví příběhy, které získávají srdce posluchačů. PR není o produktech a jejich prodeji, ale o příbězích.

Příběhy jsou to, co přitahuje pozornost lidí, protože jsme tak odpradávna nastavení. Lidé myslí a fungují v příbězích. Sami je vytváříme a rádi se jich účastníme.

Příběhy vzbuzují emoce. Dobrý příběh může inspirovat a přimět ostatní dělat velké věci.

Storytelling je přirozený způsob, jak upoutat pozornost a zaujmout.

Jaký je příběh Vaší osobní značky?

Storytelling je jedním z nejlepších nástrojů pro budování osobní značky. To, co dokáže dostat Vaše osobní PR na novou úroveň, je právě storytelling.

Váš osobní příběh je to, co zaujme média a získá srdce posluchačů. Média potřebují příběhy, protože je mají rádi jejich čtenáři, posluchači či diváci. Prostřednictvím příběhu se na Vás ostatní dokáží napojit a vydat se společně s Vámi na cestu.

Pokud chcete vytvořit a rozvíjet svou osobní značku, musíte odhalit svůj příběh a sdílet jej s ostatními.

Váš příběh je Vaše největší konkurenční výhoda

Úkolem PR je najít a vyprávět příběh, pomocí kterého totálně změníte svou pozici na trhu. Pomocí příběhu a jeho vyprávění zaujmete média, odlišíte se od konkurence a ze svých zákazníků uděláte loajální fanoušky.

Psaní příběhů je umění a šíření příběhů je věda. To jsou spojité nádoby, které tvoří storytelling.

Pokud se pustíte do storytellingu, dbejte na to, abyste do svého vyprávění zahrnuli i ostatní. Vyprávějte příběh o tom, jak vaše firma pomáhá lidem, vyprávějte příběhy těch, kterým vaše produkty a služby usnadnily nebo dokonce změnily život.

Pro storytelling není podstatné, jakým způsobem příběh vyprávíte, jestli v časopise, na sociálních sítích nebo billboardech. Všechno je totiž součástí jednoho nikdy nekončícího příběhu. Přesto je důležité vytyčit si jasnou PR strategii a vědět, jak s příběhy pracovat, a případně, jakým způsobem je zahrnout do konkrétních kampaní

Storytelling není jen příběh založení vaší firmy, který vyjde na stránkách časopisu. Storytelling je přinejmenším dlouhodobý proces, váš příběh se v průběhu času rozvíjí a příběhem prochází další lidé. Je to příběh, který je živoucím obrazem vašeho poslání, přehlídkou vašich hodnot a vztahů s ostatními.

Jaký je váš příběh?

Tak už přestaňte váhat a ozvěte se. Okolní svět hladoví po Vašem unikátním příběhu.

Máte zájem o spolupráci?

Pojďme společně tvořit Vaši značku

Ozvěte se