Pavel Kovařík | PR konzultant a kouč

Stoicismus v PR praxi – aneb jak by dělal public relations Seneca a Marcus Aurelius 

Proč je stoicismus dobrá filozofie pro PR

Antická filozofie dala světu stoiky, kteří po sobě zanechali univerzálně platné rady, jak žít spokojený život a díky každodenní disciplíně a soustředění dosáhnout vytyčených cílů.

Protože se velká část stoické filozofie točí okolo tvůrčí práce a vztahu člověka k ostatním lidem, připadá mi naprosto skvělá pro public relations.

Myslím, že pokud si osvojíte několik následujících stoických tezí, budete se na PR dívat s větším nadhledem. Tím pádem dokážete odvádět lepší práci, protože budete schopni svou mysl a tvůrčí energii správně nasměrovat. 

Stoikové hodně pracují s rozptylováním a radí, jak se s ním vypořádat. Do této kategorie patří i kritici a rádoby rádci, kteří dokáží nabourat a v konečném důsledku i zničit vaši původní strategii. Stoicismus nabízí mentální nástroje, jak to nedopustit.

Osm stoických zásad, které vám pomohou dělat lepší PR (a nejen PR). 

1. Nestačí mluvit, ale hlavně je třeba jednat

Seneca napsal, že nás filozofie „učí, jak jednat, ne jak mluvit.“

Slova a obrazy jsou základním stavebním materiálem public relations. Jenže to nejdůležitější je uvést je v pohyb. Proměnit je v akci.

PR je totiž to, co děláme, ne to co říkáme.

Slova jsou prostředkem k vyjádření našich záměrů a cílů. Na začátku vyvolávají očekávání a mohou vzbudit pozornost. Jenže pokud naše výroky nedoprovází činy, staneme se nedůvěryhodnými

2. Na svém PR pracujte každý den

PR vyžaduje každodenní práci. Není to něco, co se udělá a je.

Každý den máme příležitost alespoň trochu naši reputaci zlepšit. Pokud to neuděláme, někdo jiný to může udělat za nás. A to se nám nemusí líbit.

Epiktétos, další z významných stoiků, připomíná, co říkal Sókratés: „Tak jako někoho těší zlepšovat svou farmu a jiného svého koně, tak mě těší den za dnem věnovat pozornost svému vlastnímu zlepšování.“

Pokud zlepšíte své PR každý den o 1 %, za rok dosáhnete zlepšení o 3800 %

3. Řešte na prvním místě to, nad čím máte kontrolu

To je na první pohled pochybná rada, když mluvíme o PR. Řešení nahodilých situací a událostí z vnějšku se věnuje celá disciplína krizové komunikace.

Jenže tady nejde o to, že máte nad něčím zavírat oči. Jde totiž o to, jak se k věcem postavíte a jak na případné nepříjemné situace zareagujete.

Důležité je mít neustále na paměti, jak připomíná Epiktétos, že „některé věci jsou v naší moci a některé ne.“ A u těch, které nemáme pod kontrolou, záleží, „jak na ně zareagujete,“ říká.

Public relations dávají do rukou jednu zásadní výhodu. Pokud na nich pracujete každý den, do značné míry ovlivňujete vnější události, především to, jak o vás lidé smýšlejí a třeba jak o vás píší média. Proto „dělejte to nejlepší v tom, co máte pod kontrolou,“ rádi Epiktétos, a využijte na maximum potenciál vlastních možností. 

4. Buďte vždy připraveni na nečekané

Když je řeč o PR, je naším úkolem nejen aktivně tvořit nové a vysílat do světa informace, ale také soustavně pracovat na opevňování vnitřních hradeb značky. 

Podle Marka Aurelia je totiž „umění života více jako zápas, než jako tanec, protože důmyslný život vyžaduje být připravený narazit a ustát náhlé a nečekané útoky.“

Totéž platí nepochybně pro život firmy či organizace. Vždy je proto dobré pracovat aktivně na přípravě materiálů pro média, mít propracovaný obsah na webu, odkud mohou ostatní čerpat informace o nás, ale především mít jasnou a přehlednou komunikační strategii a také krizový plán. 

Když se znenadání objeví problém, vy budete připraveni.

5. Překážky jsou vaše příležitost

Platí to v životě stejně jako v public relations. Vždy záleží, jak se na věc díváme. Je to problém? Nebo je to příležitost? Příležitost k růstu, zlepšení, učení.

… tak jako příroda promění každou překážku nebo jakýkoli odpor ve svůj vlastní záměr, usadí je na místo v předurčeném pořádku a přibere je k sobě, tak může každá racionálně uvažující osoba proměnit jakoukoli překážku v surový materiál pro splnění svého vlastního záměru.“

Těmito slovy nabádá Marcus Aurelius, abychom hledali cestu, jak přijmout překážky na cestě, a začlenili je do svého plánu. Na problémy se máme dívat jako na materiál, se kterým můžeme pracovat a který nám může pomoci naplnit náš původní plán. 

6. Přijměte hejtry takové, jací jsou

Hejtři, haters, jsou stejní lidé, jako všichni ostatní. Dokonce si můžete tipnout, že jsou to převážně milí lidé, kteří měli zrovna dneska špatný den a napsali vám do komentáře na Facebooku něco ošklivého.

Ať je to jakkoli, pokud se někde nějaký hejtr vynoří, berte to jako dobrou zprávu. Udělali jste něco, co vyvolalo reakci a to ještě navíc v doprovodu emocí. O to přeci v PR jde, ne?

Chápu, člověka to zamrzí. Ale víte přeci, co napsal Epiktétos o věcech, které máme pod kontrolou a které ne. Hejtři za vás práci neudělají. 

Epiktétos připomíná, abychom měli na mysli, že „to není ten, kdo na vás má spadeno a kritizuje vás, a vás to zraňuje, ale zranění vychází spíše z vašeho vlastního mínění o hrubém zacházení.“ Záleží na nás, jak zareagujeme a jestli se necháme naštvat.

Místo toho se v první reakci nenechte strhnout takovými dojmy,“ píše Epiktétos „a s časem a odstupem v tom snadněji dosáhnete mistrovství.

7. Dělejte to nejlepší, co umíte, ale neprodávejte se levně

Stoikové neustále připomínají, že je náš život omezený a že nikdy nevíme, kdy skončí. Proto radí na mnoha místech, abychom využívali svůj čas nejlépe, jak umíme. 

Lidé poznají kvalitu a stejně tak poznají, když se je někdo snaží vodit za nos. Toho jsme v PR svědky každý den. Neokrádejte proto lidi o čas a pozornost, pokud to za to nestojí. Jedině tak si získáte jejich důvěru a jedině tak dostanete výměnou zpátky hodnotu, kterou sami poskytujete. 

Vysoká kvalita rovná se vysoká hodnota pro zákazníka, což se rovná vysoká hodnota jdoucí zpátky do firmy.

Když jde o PR, chápu následující Senecovo poučení v obou směrech. Firma něco dává a chce také něco získat. Seneca říká, „ať mě nikdo neokrádá byť o jediný den, kdož mi nedává plnou náhradu za učiněnou ztrátu.“ Ztrátou v tomto případě chápejte vynaložený čas, práci či peníze.

Dělejte kvalitní věci, abyste je nemuseli prodávat lacino.

8. Méně je více a v PR to platí dvojnásob

V public relations pracujeme se slovy denně. Někdy je těžké udržet si odstup a nenechat se těmi slovy ovládnout. Hrozí nebezpečí, že se v záplavě slov utopí hlavní sdělení. To je pak selhání PR.

Jak tomu předejít?

To je poslední rada stoiků, kterou pro vás dnes mám.

Nebuď člověk příliš mnoha slov,“ varoval Marcus Aurelius. A vyzývá: „Převážná většina našich slov i akcí nejsou nezbytné a zahradit je vytvoří hojnost volného času a klidu. Ve výsledku bychom neměli zapomínat se každou chvíli ptát, je tohle opravdu nezbytné?“

Můžeme si představit, jak by nám římský císař radil, abychom se každou chvíli při psaní zastavili a ptali se sami sebe, jestli je tohle to, co ostatní potřebují číst či poslouchat. 

Méně je více.

Máte zájem o spolupráci?

První konzultace zdarma

Ozvěte se

[email protected]