Pavel Kovařík | PR konzultant a kouč

Seth Godin a jeho jednoduchý recept na prvotřídní PR

Seth Godin inspiruje podnikatele

Seth Godin píše knihy, které inspirují zástupy podnikatelů, marketérů, spisovatelů a všech těch, kdo jsou živeni prodejem plodů své práce druhým lidem.

Nedávno jsem narazil na pasáž, kde Seth Godin říká, jak on sám chápe PR.

Public relations = strategické vyprávění příběhů

Seth Godin říká, že „PR jsou strategické vytváření příběhu.“

To je naprosto jednoduché vyjádření celé podstaty PR.

Samozřejmě najdeme spousty dalších definic a pojetí PR, nicméně definice Setha Godina má dva důležité atributy. Storytelling a strategický přístup.

Storytelling v PR

Vyprávění příběhů je technika, která funguje napříč různými marketingovými strategiemi. Předně se bez ní neobejde branding a obsahový marketing je bez příběhu jen obyčejným střílením naslepo. 

Příběhy jsou v lidech zakódovány od pradávna. Jejich pomocí si předávali dávní lidé informace o dění u sousedních kmenů, sdělovali si události v dobách, kdy neexistovaly knihy a masová média byl ještě nevynalezený pojem. 

Příběhy mají tu moc, že dokáží upoutat pozornost a nastavit mysl posluchače (čtenáře, diváka…) tak, že se stane součástí příběhu. Tím se vytváří základ vztahu mezi vypravěčem a posluchačem. Dobré příběhy navíc přenášejí emoce. Cítíte tu sílu?

Storytelling je jinými slovy vyprávění příběhů. Story = příběh, telling = vyprávění.

Seth Godin dává vyprávění příběhů klíčový význam, pokud je řeč o PR. Příběhy jsou to, co přitáhne pozornost lidí, vašich potenciálních zákazníků, ale také pozornost médií.

Storytelling je důležitý obzvlášť v případě, že se snažíte pracovat na své osobní značce, což platí stejně pro manažery a řídící pracovníky, stejně jako politiky

Strategický přístup 

Strategický přístup znamená, že na svém příběhu pracujete cíleně a aktivně jej vytváříte.

Předně musíte vědět, kdo jste a komu svůj příběh chcete vyprávět. Jinými slovy musíte do svého příběhu zahrnout také své zákazníky a jejich vztah k Vám a k tomu, co děláte. Nejlépe, pokud ukážete, jak pomáháte měnit životy lidí k lepšímu.

Seth Godin k tomu mimo jiné říká, že výsledkem storytellingu v PR je, „co a jak o Vás lidé říkají.“

PR není totéž, co publicita

Nejčastější omyl v public relations je, když se někdo snaží z něčeho vytřískat publicitu za každou cenu. Pak to může končit i poměrně bizarními výstřelky, které v konečném důsledku značce spíše uškodí.

PR zkrátka není o tom, abyste byli vidět. Zásadní je kontext, ve kterém jste vidět. Sdělení, které je zakódované v tom, co děláte, případně co říkáte.

Proto mluví Seth Godin o strategickém vyprávění příběhů. 

Jak jsme si ukázali, PR je podle Setha Godina založené na velmi jednoduchém principu. Přesto je potřeba postupovat s rozmyslem, aby se vynaložená energie dobře zúročila.

Máte svůj příběh nebo potřebujete pomoct s jeho uchopením? Chcete dělat PR, které je založené na vyprávění příběhů, a proto funguje jako magnet na média potenciální zákazníky? Pojďme to zkusit společně!

Máte zájem o spolupráci?

První konzultace zdarma

Ozvěte se

[email protected]