Pavel Kovařík | PR konzultant a kouč

PRoofreading

Fungují Vaše texty?

Nenechte čtenáře tápat

Dobře napsaný text je nezbytný předpoklad pro úspěšné public relations. Čtenářům textu musí být na první dobrou jasné, co jim chcete říct. Nenechte je tápat.

Co je PRoofreading?

PRoofreading je speciální služba, kterou poskytuji svým klientům. Jedná se o kritické čtení textů, při kterém sleduji zejména tyto parametry:

Pro koho je PRoofreading vhodný?

Služba je zaměřená na texty, které jsou určené primárně pro public relations. Typově to jsou obvykle medailonky, případové studie, analýzy, texty do médií, články na blog, náborové inzeráty atp. Cílem je zhodnotit kvalitu textu a navrhnout potřebné úpravy. Výsledkem PRoofreading je většinou finální text, do kterého zapracuji všechna navrhovaná doporučení.
Přidanou hodnotou služby je také to, že klient na příkladu konkrétního textu dostává zpětnou vazbu a doporučení, která může využít při práci na dalších textech.

Služba je zaměřená na texty, které jsou určené primárně pro public relations. Typově to jsou obvykle medailonky, případové studie, analýzy, texty do médií, články na blog, náborové inzeráty atp. Cílem je zhodnotit kvalitu textu a navrhnout potřebné úpravy. Výsledkem PRoofreading je většinou finální text, do kterého zapracuji všechna navrhovaná doporučení.

Chtějte kvalitu! Bez kvalitních textů to nepůjde

PRoofreading pro Vaše PR texty

Ozvěte se