Pavel Kovařík | PR konzultant a kouč

PR strategie

Úspěšná PR komunikace stojí na kvalitní strategii

Tvorba PR strategie na míru Vaší značce a Vašim potřebám

PR strategie je základní východisko pro Vaši PR komunikaci. Vytvořit PR strategii neznamená napsat mnohostránkový dokument a popsat všechny možné scénáře PR komunikace. PR strategie je rozvaha, co, komu a jak chcete svou komunikací sdělit.

To nejdůležitější na celé strategii je ovšem Vaše poslání, pověstné proč děláte, potažmo říkáte, co děláte, respektive co říkáte. Pojmenovat své poslání je předpoklad pro srozumitelnou a především autentickou komunikaci.

PR strategie je rámcová strategie, podle které se řídí PR komunikace v konkrétní věci.

PR strategie musí být nastavená pro každou úroveň komunikace, tzn. pro strategickou komunikaci značky, pro jednotlivé komunikační kanály (média, sociální sítě atp.), ale také pro konkrétní PR kampaně.

Důležité je, že každá značka, firma či jednotlivec je jedinečný, a proto musí vycházet z vlastní PR strategie.

PR strategie pro osobní značku

Specializuji se na PR pro tvorbu osobní značky. Pomáhám podnikatelům, řídícím pracovníkům a manažerům, expertům a politikům s tvorbou a rozvojem osobní značky. Při práci na osobní značce a osobním PR je vždy na prvním místě osobní PR strategie.

Proces tvorby PR strategie pro osobní značku se opírá o následující pilíře

Pokud potřebujete vytvořit PR strategii na míru, rád Vám s tím pomohu!

Potřebujete navrhnout PR strategii, která splní vytyčené cíle? Chcete svou strategii rozpracovat do detailního plánu PR kampaně?

PR strategie od profesionála

Ozvěte se