Pavel Kovařík | PR konzultant a kouč

PR pro město nebo firmu – dva světy, jeden cíl

Cíl PR komunikace je společný pro města i firmy

Na první pohled jsou to dva odlišné světy. Svět firem a zákazníků. Svět měst a občanů.

Cíl mají však stejný. Spokojenost těch, komu slouží. 

Public Relations jsou tu pak od toho, aby pomáhaly tento cíl naplňovat. V obou případech však přeci jen vyžadují trošku odlišný přístup.

Tři klíčové rozdíly v PR pro firmy a města

Ukážu Vám to na příkladech tří důležitých oblastí PR:

1. Budování značky souvisí s důvěrou

  Firma: Silná značka stojí na důvěře. PR slouží jako nástroj budování důvěry. Stavění mostů. Utužování loajality. Slova ovšem musí následovat činy. Nebo spíš předcházet.

  Město: Města také fungují na důvěře. Lidé musí věřit jejím představitelům. Voleným politikům i úředníkům. Jedině pak budou ochotni podporovat jejich plány a projekty.

  V obou případech je stěžejním faktorem transparentnost a otevřená komunikace.

  2. Komunikace s cílovou skupinou

  Firma: Firmy cílí na zákazníky a snaží se komunikovat přednosti svých produktů nebo služeb, které mohou zlepšit život zákazníků.

  Město: Města se obrací na občany a snaží se sdělit, jak mohou městské projekty a opatření přispět k lepšímu životu obyvatel.

  Zde se může lišit způsob komunikace, respektive nosné komunikační kanály:

  Firma: Firmy často využívají reklamu a marketingové kampaně k budování své značky a získávání zákazníků. PR mnohdy podceňují, možná proto, že nedokáží docenit jeho sílu.

  Město: Města se více zaměřují na komunikaci, která má k PR blíže. Hodně staví na práci s médii, ale i sociálními sítěmi. Marketing a reklama mívá podpůrnou úlohu.

  3. Rozpoznání potřeb

  Firmy i města mají stejný cíl – spokojené zákazníky a občany. Přesto jsou v obou případech ty potřeby odlišné. Typově odlišné.

  Firma: Firmy mají své zákazníky. Ti mají své potřeby, touží po něčem, chtějí něco konkrétního, službu či produkt. Pro sebe nebo své blízké. A jsou připraveni za to zaplatit. Firmy se ovšem snaží vytvářet více než jen transakce – vytvářejí vzájemné vztahy založené na důvěře a spokojenosti. Každý zákazník je pro firmu jedinečný a jeho potřeby jsou vždy na prvním místě.

  Město: Města mají své obyvatele, případně návštěvníky nebo jiné cílovky. Občané mají svá očekávání a města na ně musí reagovat. Politické reprezentace zase chtějí prosazovat své vize a musí pro ně najít u veřejnosti podporu. Města usilují o transparentnost a aktivní zapojení občanů do rozhodovacích procesů. Každý občan má právo na informace a možnost vyjádřit svůj názor. Postoje a potřeby občanů nejsou tolik individualizované.

  Tip na závěr

  Občas stojí za pokus prohodit logiku PR pro firmy a města. Přistupujte v komunikaci k firemním zákazníkům jako k obyvatelům Vaše firemního města. Podobně berte občany jako zákazníky své městské firmy. Výsledky na sebe nenechají dlouho čekat!

  Máte zájem o spolupráci?

  První konzultace zdarma

  Ozvěte se

  [email protected]