Pavel Kovařík | PR konzultant a kouč

Media relations

Média na Vaší straně

Media relations jsou vztahy s médii

Media relations se zaměřují na navazování a rozvoj vztahů s médii. Je to samostatná disciplína public relations.

V rámci media relations je primární zájem oslovit a získat prostor v klasických médiích, případně on-line médiích s větším dosahem. Mediální krajina se neustále proměňuje, stejně jako se proměňují pravidla fungování media relations.

Podstatou media relations je symbióza, kterou vytváří firma nebo agentura s představiteli médií. Díky tomu získává mediální prostor pro šíření vlastních myšlenek. Z toho vyplývá, že součástí práce s médii není jen tvorba obsahu (např. psaní tiskových zpráv), ale především dlouhodobé vytváření vztahů s novináři a vydavateli.

Cílem media relations je získat média na svou stranu.

Jaké jsou přínosy media relations?

Na co se zaměřit v první řadě, abyste uspěli v media relations?

Pokud chcete, aby se vaše vztahy s médii rozvíjely správným směrem, zaměřte se v první řadě na následujících pět oblastí, které vám v tom významně pomohou. Budete připraveni a pro média budete dostupnější.

Mediální strategie

Mediální krajina je rozlehlá a bez pořádné strategie se v ní ztratíte. V první řadě musíte vědět, co chcete říct, komu to chcete říct a poté najít správné komunikační kanály. Součástí mediální strategie je i způsob, jak budete navazovat vztahy se zástupci médií a jak je budete udržovat a rozvíjet. Mediální strategie není totéž, co PR strategie. Je úzce zaměřená a usnadňuje práci s médii. Nemusíte se však bát, nejedná se nutně o mnohostránkový dokument. Už díky procesu její tvorby si  ujasníte základní věci a perfektně se zorientujete v problematice.

Media kit

Jedná se o určitý mediální balíček se základními informacemi o firmě, jejích představitelích, oblasti působení, vizi a dosažených úspěších. Součástí media kitu jsou i profesionální fotografie zástupců firmy nebo další důležité informační materiály. Media kit bývá dostupný na webu a novináři si jej mohou kdykoli stáhnout a čerpat z něj.

Viditelnost na internetu

Zdá se to jako samozřejmost, ale hodně subjektů tuto záležitost stále podceňují. Registrace do katalogu nebo profil na sociální síti Facebook nestačí. Základem je kvalitní web, který se dobře používá, je logicky členěný a obsahuje veškeré důležité informace. Podobně je dobré zvážit založení blogu, profil v profesní sociální síti LinkedIn, ale i vytvoření profilu na oborových portálech. Pokud si dáte práci a využijete všechny smysluplné možnosti, které nabízí internet, budete snadněji dohledatelní, přispěje to k vaší důvěryhodnosti a především budete aktivním strůjcem své vlastní on-line reputace.

Obsahové materiály a průběžné vytváření znalostní báze

Vytváření obsahu pro firemní web má ve výsledku několik efektů. Primární účel je samozřejmě tvorba obsahu pro zákazníky a další cílové skupiny publika. Obsah je důležitým primárním zdrojem i pro novináře a často je jejich první zastávkou. Berte to tak, že si tímto způsobem vytváříte určitou znalostní bázi, kterou máte kdykoli k dispozici, pomůže vašemu prodejnímu týmu a v dlouhodobém horizontu přispěje k budování pozice thought leadera. Nebojte se ani méně obvyklých formátů, jako jsou výzkumné zprávy, případové studie nebo infografika.

Pravidelný monitoring a analýza mediálních výstupů

V tomto bodě bude hodně záležet na oblasti působení a podle toho si nastavíte způsob a frekvenci monitoringu mediálních výstupů. Pro menší firmy nebo organizace není pravidelný monitoring médií až tak zásadní. Určitě pro vás bude ale užitečné, když budete přinejmenším vědět, jak o vás média referují a v jakých souvislostech, a když budete vědět, jak o vás mluví lidé. Na internetu se to dá zjistit poměrně snadno.
Chcete zkušeného manažera pro práci s médii? Potřebujete připravit a zpracovat materiály pro média, ať už se jedná o media kit nebo nárazovou tvorbu a distribuci tiskových zpráv? Uvítáte externí výpomoc pro pravidelné psaní na firemní web nebo blog? Nebo hledáte odbornou radu pro oblast media relations? Zavolejte mi a najdeme řešení.

Chcete se dostat do médií?

Media relations profesionálně

Ozvěte se