Pavel Kovařík | PR konzultant a kouč

Vyřešte hejty jednou provždy: Jak se vypořádat s negativními komentáři na sociálních sítích

Kritické a negativní komentáře přichází rychle a nečekaně

Zveřejníte příspěvek na sociální síti a bum, negativní komentář na sebe nenechal dlouho čekat. Vy jste si přitom dali tolik záležet. Už, už se chystáte odepsat, připraveni hájit své stanovisko a bránit se nepříjemnému útoku.

Kritické a negativní komentáře jsou přitom běžnou součástí internetové komunikace, obzvlášť s nástupem a rozvojem sociálních sítí se jejich výskyt a dopady znásobily.

V tomto článku bych rád nabídl způsob, jak k negativním a kritickým komentářům přistupovat, ale také bych se rád zastavil u toho, kde se berou a co je jejich příčinou.

Síla a nebezpečí negativního

Nejprve dvě důležitá čísla:

  • Pravděpodobnost kliknutí na negativní informaci je o 63 % větší, než v případě pozitivní informace (zdroj)
  • Negativní recenze odradí 40 % zákazníků od koupě (zdroj)

Negativní komentáře jsou nejen nepříjemné, ale mají i velmi negativní dopady na čtenáře, potažmo na zákazníky. Mohou dokonale a nenávratně poškodit Vaši značku.

Od kritických komentářů k digitálním plivancům

Kritické a negativní komentáře mají mnoho podob. Velká část z nich je opodstatněná, často jde o konstruktivní kritiku či negativní zpětnou vazbu od čtenářů. Za takové komentáře bychom měli být vděční. Mohou nás posunout dopředu.

Pak je tu ale speciální kategorie negativních komentářů a těmi jsou hejty. Jedná se o jakési digitální plivance, které mají jediný účel – urazit, ponížit, otrávit.

Je to digitální jed. A určitě víte, o čem mluvím. Poznáte je zkrátka tak, že nedávají žádný jiný smysl, než že ubližují. Jedná se o iracionální útoky. Jejich účinek je podobný, jako by na Vás někdo vychrstl jed a přitom doufal, že Vás co nejvíc zasáhne, případně zcela odrovná.

Proč lidé píší hejty

Důvodů pro psaní hejtů je celá řada. Většina vychází z vnitřního nastavení autora, způsobu jeho fungování, přitom jde často o hluboce uložené vzorce chování, mající nezřídka příčiny v neutěšeném vývoji daného člověka. Mnohdy jsou to nevědomé reakce na vlastní bolesti a traumata, která se tímto dostávají na povrch a hledají způsob kompenzace či utěšení.

Anonymní prostředí internetu k tomu poskytuje ideální podmínky. Iluze bezpečí a beztrestnosti a současně potenciálně velké publikum, nezřídka i ocenění v podobě lajků a souhlasných komentářů.

Psaní hejtů podporují dvě tendence, které anonymní prostředí internetu posiluje:

  1. Deindividualizace – autor se cítí jako mluvčí anonymní masy, jejímž hlasem mluví. Je to přitom jen iluze. Autor vnímá sebe sama jako součást skupiny, která je v jeho názorech zajedno. Současně může sám sebe vnímat jako své určité alterego, svého vlastního avatara, který odvážně vyjadřuje názory, které by on sám v realitě nevyslovil. Realita totiž není anonymní, ale je těžce adresná.
  2. Dehumanizace – hejty jsou většinou silně expresivní, přehnané, vyhrocené a ultimativní. Autor přehání a snaží se adresáta hejtů ponížit a doslova dehumanizovat. Virtuální prostor vytváří nekonečnou vzdálenost mezi lidskými bytostmi, takže pak v komunikaci přestáváme vidět partnera, ale nějakou odosobnělou entitu, která ani není člověkem. Do takové se pak lépe trefuje. Výčitky a stud mizí.

Deset důvodů pro psaní hejtů

Snaha o získání pozornosti: Někteří lidé se mohou ve svém životě cítit osamělí, možná přehlížení, chybí jim pozornost. Hledají ji na sociálních sítích. Negativní komentáře jsou nejsnadnější a nejrychlejší způsob, jak ji získat.

Pocit kontroly: Komentování příspěvků může být pro některé uživatel způsob demonstrace jejich síly a převahy. Chtějí ukázat, že mají takzvaně navrch. Získávají tím pocit kontroly nad situací. Je to způsob, jakým se snaží uplatnit svůj vliv.

Hledání obětního beránka: Neúspěch či pocit neúspěchu může vést k intenzivní frustraci, kterou jedinec obrátí proti někomu jinému, kdo podle něj může za jeho neúspěch a selhání. Obětní beránek musí být potrestán, a proto čelí nekončícím útokům ze strany agresora.

Závist a žárlivost: Úspěch se neodpouští a tedy i to může být důvod, proč se někdo může stát terčem negativních komentářů, hejtů a jiných útoků. Hejtři závidí dosažený úspěch, a proto úspěšného člověka sráží, snižují jeho úspěch, kritizují ho.

Nízké sebevědomí: Nízké sebevědomí a pocit vlastní nedostatečnosti může vést k potřebě kompenzace formou agresivního chování na internetu. Tímto způsobem si jedinec může zvyšovat svou sebehodnotu.  

Projevy kmenového myšlení: Potřeba patřit ke skupině – svému kmenu, je v nás hluboce zakořeněná. Útok na (domnělé) příslušníky jiných kmenů a obrana před nebezpečím jsou pak typické projevy, které se mohou přenášet i do komentování na sociálních sítích.

Napodobování: Začíná to v rodině a blízkém okolí. Jedinec se učí a přebírá sociální normy chování v procesu vývoje. Na internetu je negativní chování také víc než častým jevem. Pokud navíc vede k pozitivním výsledkům, bere ho jedinec jako účinnou formu.

Manipulace: Některé osoby používají negativní komentáře jako nástroj k manipulaci s veřejným míněním nebo s emocemi ostatních. Mohou se snažit vzbudit reakci, odvrátit pozornost od skutečných témat, oslabit argumenty druhých, případně očernit oběť svého útoku.

Osobní trauma: Agresivní nebo nenávistné komentáře mohou být způsob, jak se někdo snaží (i nevědomě) vypořádat s vlastními negativními zkušenostmi, kterými prošel a které v něm zanechaly traumata. Takovým mechanismem může být i vytváření zdi, které zajistí jedinci bezpečí.

Narcistní chování: Jednotlivci s narcistickými sklony často hledají uznání a potvrzení své vlastní výjimečnosti. Pokud se necítí dostatečně obdivováni, můžou reagovat negativními komentáři, aby upoutali pozornost a podpořili své ego. Může to být i obrana proti odhalení vlastních slabostí a nedostatků.

Co s tím a jak reagovat na hejty

Já vím, když udeří hejter, je to jako by se Vám najednou smál celý svět. Internet může být někdy záludným místem. Abyste se neztratili v bouři hejtů, mám pro Vás tři zásady, které Vám pomohou zůstat stát navzdory této bouři pevně na vlastních nohách.

  1. Žádné impulsivní reakce – důležité je zachovat klid. Nenechat se vyprovokovat. Vaše povinnost není reagovat na vše a okamžitě. Svou případnou reakci si můžete rozmyslet. Stojí komentář za reakci? Jedná se o oprávněnou kritiku či stížnost nebo konstruktivní připomínku? Pak byste reagovat měli. Jedná se o plivnutí a digitální jed? Pak nereagujte vůbec.
  2. Odpovídat toxické osobě není Vaše povinnost – stejně tak není Vaše povinnost potvrzovat hejterovi jeho existenci tím, že na jeho plivance budete reagovat. To je totiž to, po čem touží, chce, abyste svou reakcí – ať je jakákoli, potvrdili jeho existenci. Věnovali mu svou pozornost. Pozornost je to, co živí jeho existenci.
  3. Nastavte hranice a střežte si je – v digitálním světě je důležité vědět, co je pro vás přijatelné a co již překračuje mez. Vy určujete, jaké komentáře jsou pro Vás přijatelné a kdy je čas zasáhnout nebo je ignorovat. Váš profil je Váš osobní prostor a Vy máte plné právo jej chránit způsobem, jakým byste chránili svůj vlastní dům před negativní energií.

Ignorovat nebo smazat?

Shrnuto. Reagovat na hejty nemá smysl. Máte v zásadě dvě racionální možnosti, jak s nimi naložit – ignorovat je, nebo je smazat.

Tak jednoduché to je. Pokud si vyhodnotíte, že jde o toxické hejty, že kritický nebo negativní komentář není konstruktivní kritika či oprávněná výhrada, pak nemáte co řešit. Ignorovat nebo smazat digitální jed je naprosto oprávněná, jediná správná reakce.

Pokud si navíc připustíte, že jde o digitální jed, ignorováním nebo jeho smazáním prospějete i všem ostatním. Když budete hejt ignorovat, dáváte najevo, že za reakci nestojí, že vlastně nestojí ani za pozornost. A když ho rovnou smažete, vyčistíte část internetového vesmíru od toxického mraku, který by kazil ostatním výhled na něco důležitějšího a nepochybně přínosného.

Pokud budete příspěvky hejterů ignorovat, mohou se pokusit vyvolat dojem, že tím s jejich kritikou souhlasíte. To je ale optický klam, nenechte se do této hry vtáhnout. Ignorování útočných a zjevně pokřivených komentářů je také odpověď. Každý rozumný člověk to vnímá. Nenechte se odradit ani tím, že Vás hejtři budou obviňovat z cenzury, když budete mazat jejich nenávistné projevy. Znovu říkám, je to naprosto v pořádku.

Největší trumf máte ve svých rukách

Hejty na sociálních sítích jsou nevyhnutelnou součástí online existence. Přestože můžeme cítit potřebu reagovat, je důležité si uvědomit, že ne vždy je reakce nejlepším řešením. Leckdy je lepší soustředit se dál na svou práci, případně se obrátit ke své komunitě a zabývat se tím, co dává smysl. Hejty a jejich autoři to totiž nejsou. Ve světě plném hluku může být největším triumfem klidná mysl a pevný postoj.

Máte zájem o spolupráci?

První konzultace zdarma

Ozvěte se

[email protected]