Pavel Kovařík | PR konzultant a kouč

Efektivní rozhodování v krizových situacích: 10 kroků k úspěchu

Každá krize je jiná. Mají ale jedno společné. Vyžadují rychlou reakci, která bude minimalizovat škody a která bude pro všechny srozumitelná.

Jak se ale v krizi a pod tlakem rozhodovat?

Tady je deset důležitých kroků v procesu úspěšného rozhodování a zvládnutí krize:

  1. Zachovejte klid: Snažte se udržet klid; svůj vlastní i v celém týmu. Stres a panika mohou situaci jen zhoršit. Rychlé rozhodování neznamená, že zareagujete ihned, co obdržíte informaci o krizové události. Čas sice hraje proti Vám, ale i proces rozhodování vyžaduje čas.
  2. Identifikujte a zhodnoťte situaci: Zjistěte, co se stalo, zanalyzujte rozsah problému a případné škody. Snažte se získat co nejvíce informací k dalšímu rozhodování. Vyslechněte si hodnocení situace od odpovědných osob.
  3. Zjistěte, kolik máte času: Součástí zhodnocení situace musí být i zjištění časového rámce a časových dispozic, které pro své rozhodování máte. Musíte reagovat co nejdříve? Nebo stačí a bude lepší nechat reakci na ráno?
  4. Definujte kritické body: Pojmenujte a sepište si kritické body, které definují krizovou situaci a které potřebujete vyřešit pro úspěšné zvládnutí krize. Co je nejdůležitější pro zvládnutí krize? Co ohrožuje vaše lidi, pověst nebo obchodní operace?
  5. Vypracujte plán akce: Na základě předchozích bodů vypracujte jednoduchý plán akce. Mějte neustále na paměti, co je Vaším cílem. Určete zodpovědnost – kdo, co a kdy udělá. Myslete i na to, že krize je příležitost a co musíte udělat, abyste z ní vyšli posíleni.
  6. Rozhodněte se: Učiňte rozhodnutí. Odteď se pojede podle schváleného plánu. Jako lídr za něj nesete plnou odpovědnost a musíte udávat krok, ostatní Vás budou následovat. Neměňte své rozhodnutí, pokud se ve fázi ověřování neukáže jako zcela chybné.
  7. Komunikujte: Transparentní, srozumitelná a pravidelná komunikace je klíčovým prvkem při řešení krizových situací. Komunikovat musíte se svým nejbližším (krizovým) týmem, zaměstnanci, novináři i veřejností. Buďte upřímní.
  8. Monitorujte a vyhodnocujte průběh akce: Krizová situace se bude nepochybně vyvíjet – v pozitivním i negativním směru. Proto neustále monitorujte, co se v této souvislosti děje, a případně aktualizujte svůj plán.
  9. Učte se z krize: Každá krize je příležitost k tomu, abyste se něco nového naučili o sobě a své organizaci a o schopnostech reagovat na krize. Zamyslete se, co jste mohli udělat lépe a co byste příště udělali jinak.  
  10. Příprava na příští krizovou situaci: Po překonání krize nezapomeňte udělat příslušná opatření, abyste podobné krizi do budoucna předešli nebo na ni byli lépe připraveni. Jak můžete podobným situacím předcházet?

A jedna rada jako bonus na závěr:Ačkoli si nemůžeme vybrat, co se nám stane, můžeme si vybrat, jak na to zareagujeme.“ (Epiktétos)

Hodně štěstí!

Máte zájem o spolupráci?

První konzultace zdarma

Ozvěte se

[email protected]