Pavel Kovařík | PR konzultant a kouč

Averze vůči AI obsahu? Studie MIT boří zažitý mýtus

Lidé nechtějí číst obsah, který vytvořila AI.

Přesněji řečeno, pokud lidé vědí, že je obsah vytvořený lidmi, považují jej za lepší, než kdyby jej vytvořila AI. Alespoň to je tradiční přesvědčení mnoha lidí. 

Je to ale skutečně tak?

Tak přesně tím se zabývala studie Yunhao Zhanga a Renee Gosline, výzkumníků z MIT. Ti se rozhodli otestovat, nakolik doopravdy odmítáme textový obsah vytvořený umělou inteligencí, respektive zda jej považujeme za méně kvalitní než obsah vytvořený člověkem.

Výsledky studie Vás možná překvapí.

Studie z roku 2023 pracovala se čtyřmi scénáři:

  1. Obsah vytvořený lidmi
  2. Obsah vytvořený pomocí ChatGPT-4
  3. Obsah vytvořený pomocí ChatGPT-4 a ve výsledku upravený lidmi
  4. Obsah vytvořený lidmi a ve výsledku upravený AI

Výzkumníci rozdělili 1200 účastníků studie do tří skupin:

  1. Neznali autora textového obsahu
  2. Znali možnosti, jak byl textový obsah vytvořen, ale nevěděli, co konkrétně vytvořili lidé a co AI
  3. Přesně věděli, kdo jaký obsah vytvořil

Poté dostal každý účastník 10 textů a měl zhodnotit kvalitu každého z nich.

Výsledky?

Pokud lidé neví, že je autorem textu AI, hodnotí jej zpravidla lépe než texty vytvořené lidmi.

Jenže podobně hodnotili texty napsané AI i lidé ve skupině, kde znali autory textů!

Autoři výzkumu tak vyvrátili předsudek, že lidé nechtějí konzumovat obsah vytvořený AI. Současně přišli se zjištěním, že jsou lidé ochotni tolerovat do určité míry chyby AI.

Co z toho vyplývá?

Jednoznačně se potvrzuje trend, kdy kvalita výstupů AI dohání, a v zásadě i předhání, lidskou tvůrčí práci. Zejména se ukazuje, že lidé jsou ochotni konzumovat obsah vytvořený umělou inteligencí, že jej považují za důvěryhodný a za užitečný.

Stále to ale neznamená, že lidská tvůrčí práce nemá a nebude mít uplatnění. Jen bude čím dál více třeba hledat vzájemnou synergii a způsob, jak se lidé a umělá inteligence mohou doplňovat, aby byly výsledky jejich spolupráce v součtu maximální.

Pokud jde vysloveně o tvorbu textů, osobně zastávám názor, že autorský text člověka bude mít stále vysokou hodnotu. Ta spočívá právě v osobnosti autora, a to v celé jeho složitosti a kráse. Autor – člověk do textu vnáší své zkušenosti a svůj jedinečný pohled na svět. A v tomto ohledu bude hrát významnou roli osobní značka autora. Tak jako tomu bylo a je dosud.

Jaký je Váš názor? Myslíte si, že by AI měla hrát větší roli v tvorbě obsahu? Anebo stále věříte v nezastupitelnost lidského elementu?

Máte zájem o spolupráci?

První konzultace zdarma

Ozvěte se

[email protected]